grup_1
Güler Grup;

Mustafa Güler, Ali Güler, Hüseyin Güler  ve Ali Haydar  Güler  1985 yılında Ankara’da ilk şirketlerini kurarak, kardeşliği iş ortaklığı ile birleştirip iş yaşamına adım atmışlardır.

1985 yılında Site İnşaat ve Bilgi Yapı ile yola çıkan grup, sıra ile PMS Medikal Ambalaj , PMS Ticaret, Anadolu Yapı malzemeleri, Fiberton Prekast, Site Mobilya ve PMS Tıp teknolojilerini bünyesinde kurarak, İnşaat ve inşaat teknolojileri, İnşaat Malzemeleri ve Medikal Sektörlerinde çalışmalarını sürdürmektedirler.

İş yaşamına 4 kardeş olarak başlayan grup , zamanla 2. kuşak aile bireylerinin ortaklığa katılımı ile yoluna devam etmektedir.

Ortak İlkeleri

 • İnsan olmayı ortak üst kimlik olarak görmeyi
 • Bütün farklılıkları zenginlik olarak benimsemeyi
 • Katılımcı anlayışı
 • Evrensel iş ahlakı kurallarını
 • Tüm çalışmalarında akıl ve bilimin yol göstericiliğini
 • Sermaye, emek ve girişimin birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğunu
 • Yüksek çevre duyarlılığını
 • Üretimde verimliliği
 • Paylaşımda adaleti
 • Yıllar geçtikçe bu ilkelere daha çok sahip çıkarak ilerlemeyi ortak ilke olarak kabul etmiştir.

Günümüz iş dünyasında sorunlu olarak görülen;

 • Toplumsal kaygı
 • Etik değerler sistemi
 • Yüksek çevre duyarlılığı
 • Sosyal sorumluluk
 • En büyük sermaye olan itibarlı olmayı,

Temel  hedefler olarak gören grup şirketleri, bu hedeflere  önemli ölçüde yaklaşarak çalışmalarını sürdürmektedir.Özellikle sağlık sektörü gibi insan sağlığında yaşamsal öneme sahip ürünleri ile başta ABD olmak üzere AB ve Dünyanın diğer sektör büyüklerinin tedarik zincirine girerek hedefleri yönünde çok önemli başarı sağlamıştır.

İtibari değeri reel değerinden yüksek olan Kobi ölçeğindeki aile şirketleri , sürdürülebilirliliğini sağlamak üzere kurumsallaşmayı önemli bir hedef olarak görmektedir.

Grup Şirketleri , Küresel rekabetin hızla arttığı 21 yy. Dünyasında yüksek kalite ve yüksek verim için inovatif düşünüp davranarak,  gerekli alanlarda AR-GE çalışmalarını da yürütmektedir.