Ortak Değerlerimiz

Şirketlerimizde yatırımlarımızı, iş ilişkilerimizi, sürekliliğimizi oluşturan ortak değerlerimiz;

 • Güvenilir ve itibarlı ticaret uygulamaları
 • Yüksek çevre duyarlılığı
 • Paylaşımda adil ölçüler
 • Sosyal Sorumluluk
 • Farklılıkları faydaya dönüştürme
 • Kurumsallaşmaya inanç

 

Misyonumuz

 • Saygın ve itibarlı olmanın üretmek ve başarmakla mümkün olduğuna inandık.
 • Bu zorlu mücadelede kardeş olmak gibi zorunlu birliği, ortak olmak gibi gönüllü birliğe dönüştürdük.
 • Kendimize, ailemize ve topluma karşı olan sorumluluklarımızı daha erken yerine getirme inancıyla, kıt kaynaklarımızı birleştirerek ortak şirketler kurduk ve sürdürdük.

Bu sorumluluk bilinciyle;

 • Faaliyetlerimizi ve yönetim becerilerimizi sürekli gözden geçirmeyi
 • Türkiye ve dünya insanının yaşamsal ihtiyaçlarını yakından izleyerek ekonomik sürece dönüştürmeyi
 • İş ve emeği faydaya dönüştürebilen insan kaynağı istihdamını gerçekleştirmeyi ve bünyemizde tutmayı
 • Evrensel iş ahlakını tüm süreçlerimizde uygulamayı
 • Markaya yatırım yapmayı

Misyonumuz olarak kabul ettik.

 

Vizyonumuz

Grup şirketlerinin gelecekteki tüm faaliyetlerine temel oluşturacak Yönetim vizyonu ;

 • Evrensel Hukuk ve yasal sınırlar içinde kalmak
 • Değişim ve yenileşme ilkemizden yola çıkarak oluşturacağımız Kurumsal Grup kimliğimizin kuşaklar boyu devam etmesini sağlayacak yönetim sistemleri kurmak ve tedbirler almak
 • Sürekli iyileşme için politikalar oluşturmak, tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamak
 • Kaliteli mal ve hizmet üretiminden ödün vermeden kazancın sürekliliğini sağlayan stratejiler geliştirmek
 • Tüm çalışanların katılımı ile Küreselleşen dünya ile eş zamanlı rekabet avantajları yaratabilmek
  Uluslararası açılımlarda dünya standartları ile değerlendirilebilecek ürün ve hizmet üreterek dünya markalarını bünyemizde bulundurmak.
 • Her bir şirketin dünya standartlarında mal ve hizmet üretimini sağlayarak dünya markalarını bünyemizde yaratmak.