Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı, çocukların ve gençlerin mimarlık bilinçlerinin geliştirilmesinde rol alan kişi ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla, UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri adı verilen uluslararası bir ödül programı düzenliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ : 10 Şubat 2014
DÜZENLEYEN : Uluslararası Mimarlar Birliği   (UIA), TMMOB Mimarlar Odası desteğiyle
WEB ADRESİ : www.mo.org.tr/goldencubesaward

 

UIA, çocukların ve gençlerin mimarlık, kent ve sürdürülebilir gelişime ilişkin bilinçlerinin geliştirilmesini acil ve önemli bir hedef olarak görüyor. Bu konuda bilinçli olarak yetişen vatandaşların, ileriki yaşamlarında kentleri ve yaşam çevrelerini şekillendiren politik, ekonomik ve sosyal stratejilerin oluşumunda seslerini duyurabilecek ve bu stratejileri etkileyebilecek bireyler olacaklarına inanıyor.

Altın Küp Ödülleri’ne katılımda bulunmak isteyen kişi veya kuruluşların, okul öncesinden 18 yaşına kadar olan çocuklar ve gençlerin mimarlık tasarımı ve çevreyi oluşturan süreçleri anlamaları için tasarlamış oldukları etkinlikleri, strüktürleri veya ürünleri, ödül şartnamesinde belirtilen şekilde ulusal meslek örgütlerine iletmeleri gerekiyor. Türkiye’de ödül programına adaylık dosyalarının Mimarlar Odası’na gönderilmesi için son tarih 10 Şubat 2014 olarak belirlendi.

2007 – 2014 arasında yapılmış çalışmalar dikkate alınacak

UIA Altın Küp Ödülleri, katılımcıların yeni projeler üretmelerini öngören bir yarışma değil; 1 Ocak 2007 ile 10 Şubat 2014 tarihleri arasında sürdürülmüş veya sonuçlandırılmış olan etkinlikler veya çalışmaları kapsıyor. Ödül verilecek kategoriler ise şöyle tanımlanıyor: Okullar (yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler), kuruluşlar (dernekler, vakıflar, müzeler) ve medya (yazılı basın, görsel/işitsel medya).

İki aşamalı ödül programı

Ödül programı iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek: UIA Ulusal Kesimleri tarafından yürütülecek olan ilk aşamada, her ülkeden her kategori için birer aday seçilerek uluslararası jüriye önerilecek. İkinci aşamada ise uluslararası jüri ödül verilecek adayları belirleyecek. Sonuçlar 3-7 Ağustos 2013’de Durban’da gerçekleştirilecek olan 25. UIA Kongresi’nde açıklanacak.

Ödüle layık görülen kişi ve kurumlar, bir ödül belgesi ve/veya belirlenecek özel bir ödülün sahibi olacaklar. Ayrıca ödül alan ve başarılı bulunan projeler, Tokyo Kongresi’nde sergilenecek.

Takvim

30 Ekim 2013             Ödül programının Türkiye’de duyurulması
2 Aralık 2013             Ödüller hakkındaki soruların gönderilmesi için son tarih
15 Aralık 2013           Sık Sorulan soruların, uluslararası organizatörler tarafından cevaplanması
10 Şubat 2014           Türkiye’den başvuru yapacakların başvurularını Türkiye Mimarlar Odası’na iletilmesi için son tarih
1 Mart 2014                Türkiye ulusal jüri toplantısı
15 Mart 2014              Türkiye’den uluslararası aşamaya gönderilmesine karar verilen ödül, Mimarlar Odası ve diğer UIA Üye Kesimleri’nin ulusal jüri kararlarını UlA’ya bildirmeleri için son tarih
Nisan 2014                 Uluslararası ödül jürisinin toplanması ve ödül sahiplerinin açıklanması
Ağustos 2014            Durban Kongresi / Ödül töreni

Başvuru belgelerinin tümüne ve ödül programıyla ilgili güncel bilgilere, Türkçe ve İngilizce olarak www.mo.org.tr/goldencubesaward sayfasından ulaşılabiliyor. Türkiye’den yapılacak başvurularda, aday formu ve poster hem yazılı hem dijital ortamda, Türkçe ve İngilizce olmak üzere ikişer ayrı kopya olarak gönderilmeli.

Ödül programına Türkiye’den başvuracak kişi ve kurumların soruları ve başvuru dosyalarını göndermeleri için:

Sevgi Bölücek, AltunAltın Küpler Ödül Sekreteryası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Telefon: (0312) 417 86 65
Fax: (0312) 417 18 04
E-Mail: info@mimarlarodasiankara.org

Adres: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Konur Sokak 4/3 Yenişehir, 06650 ANKARA
www.mimarlarodasiankara.org