1-     Binanın projesi var mı?

2-     Zemin etüdü yapılmış mı?

3-     Bina yapılırken deprem yönetmeliği dikkate alınmış mı?

4-     Projeler kim tarafından yapılmış ve denetlenmiş mi?

5-     Binanın ruhsatı, kullanım izni var mı?

6-     Betonu elle karılarak mı, yoksa betoniyerle mi dökülmüş ya da hazır beton mu kullanılmış?

7-     Yapının teknik uygulama sorumlusu kim?

8-     Kullanılan malzemeler standartlara uygun mu? Kum ve çakıl nereden gelmiş, kırma taş kullanılmış mı? (Deprem sonrasında binaların deniz kumuyla yapılması yanlış bir şey gibi gösterildi. Yanlış olan bu kuma kırma taş katmamaktır. Yoksa deniz kumu kullanılabilir.)

9-     Yapıda kullanılan demirin özelliği nedir? Nervürlü mü, düz demir mi kullanılmış? Bu özellikler projeye uygun mu? Bu demirler standartlara uygun mu?

10-   Kullanılan betonun laboratuar deneyi var mı? Proje ile yapı arasında paralellik sağlanmış mı?

Bu sorulara olumlu yanıt veriyorsak “yapımız güvenlidir” diyebiliriz.